Gỡ vướng kiểm tra chuyên ngành đối với nguyên liệu thức ăn thủy sản

10:52 | 28/03/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM gặp vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra chất lượng theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kiến nghị gỡ vướng kiểm tra chuyên ngành mặt hàng máy kéo
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp trong kiểm tra chuyên ngành
Hải quan TPHCM chuẩn bị đón hàng XNK tăng cao cuối năm. Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhập khẩu là bột gan mực dùng để sản xuất thức ăn thủy sản. Theo quy định tại Thông tư 16/2001/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021, mặt hàng thức ăn thủy sản thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và áp dụng phương thức kiểm tra trước thông quan.

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Nghị định 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: “Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, cơ quan Hải quan quyết định thông quan sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật và đáp ứng một trong các điều kiện, trong đó có thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất trình Giấy đăng ký kiểm dịch và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu, trong đó tại mục 22 (Chế độ kiểm tra chất lượng) là 2b Nghị định số 74/2018/NĐ CP ngày 15/5/2018 và xác nhận của cơ quan kiểm dịch và kiểm tra chất lượng là đồng ý đưa hàng về bảo quản.

Theo trình bày của doanh nghiệp, do đã có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và hồ sơ đáp ứng các quy định tại điểm 2b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản thì hàng hóa được thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và Tổng cục Thủy sản cũng không cấp thông báo kết quả kiểm tra chất lượng.

Đại diện của Tổng cục Thủy sản trao đổi vướng mắc của doanh nghiệp và cho biết việc kiểm tra chất lượng trước thông quan theo quy định tại Thông tư 16/2001/TT-BNNPTNT là doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra cho Tổng cục thủy sản. Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP. Do đó, các lô hàng thủy sản đã đáp ứng điều kiện kiểm tra theo điểm 2b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, được thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng.

Theo Cục Hải quan TPHCM, mặt hàng bột gan mực dùng để sản xuất thức ăn thủy sản áp dụng phương thức kiểm tra trước thông quan theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, cơ quan kiểm tra (Tổng cục Thủy sản) chỉ xác nhận trên giấy kiểm tra chất lượng (áp dụng chế độ kiểm tra theo điểm 2b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ) mà không cấp thông báo kết quả kiểm tra chất lượng cho lô hàng, do đó cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để thông quan cho lô hàng đúng quy định.

Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo vướng mắc về kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng thức ăn thủy sản nêu trên để Tổng cục Hải quan sớm có ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Lê Thu