Sửa đổi Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

16:18 | 02/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.

Khảo sát hiệu quả áp dụng quản lý, giám sát hải quan tự động tại Nội Bài
Hải quan hướng dẫn nhiều nội dung thực hiện Hiệp định EVFTA
Hải quan Bình Dương: Nhiều sáng kiến trong cải cách, hiện đại hoá hải quan
0201-img-7154
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ

Nghị định này sẽ kế thừa các nội dung Nghị định 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định 08/2015/NĐ-CP (bao gồm các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP); bãi bỏ Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Theo Tổng cục Hải quan, dự thảo Nghị định nhằm thống nhất các nội dung trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Đồng thời sửa đổi và đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải.

Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, như: Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên của Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn Quốc, Hợp đồng Đăng cai tổ chức giải đua xe F1 giữa Công ty Formula One World Championship Limited và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Củng cố cơ sở pháp lý về thông tin hải quan, trị giá hải quan, thẩm quyền xử lý, thực thi công vụ của cơ quan hải quan trong các hoạt động kiểm tra sau thông quan và điều tra chống buôn lậu; nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung và tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định liên quan đến các nhóm vấn đề: thủ tục hải quan; Cơ chế một cửa quốc gia; công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan; Nhóm vấn đề về quản lý doanh nghiệp ưu tiên; công tác quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh; thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất khác; thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh; kiểm tra sau thông quan; công tác chống buôn lậu; quản lý kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

N.Linh