Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục tại hai cảng cạn thuộc Hà Nội

16:12 | 22/04/2022

(HQ Online) - Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải quan Gia Thụy thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Giải pháp này sẽ tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh
Hàng trăm tờ khai hải quan được thực hiện trên hệ thống thu phí cảng biển
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc vượt Indonesia
ICD Long Biên, thành phố Hà Nội.
ICD Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trước đó, vướng mắc trong nhập khẩu ô tô đã được Cục Hải quan Hà Nội báo cáo Tổng cục Hải quan, UBND thành phố Hà Nội cũng tham gia ý kiến trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc.

Cụ thể, doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy lắp ráp và thị trường phân phối xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đóng trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội, nhưng phải chia tách hàng hóa thành hai phần để thực hiện thủ tục nhập khẩu ở hai đơn vị hải quan khác nhau. Nhập khẩu linh kiện sản xuất lắp ráp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nội; nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu nhập.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát sinh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan để chờ thông quan, dẫn đến phát sinh chi phí lưu kho bãi, kéo dài thời gian thông quan.

Theo UBND thành phố Hà Nội, chính sách hiện nay đã quy định xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã được quản lý bởi nhiều chính sách và do nhiều cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, bao gồm: Thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; chính sách thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng); chính sách quản lý chuyên ngành (thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; kiểu, loại xe được thông tin đầy đủ, chi tiết trên website của nhà sản xuất, hồ sơ nhập khẩu; thủ tục đăng ký lưu hành tại cơ quan Công an)...

Để giải quyết khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội đề nghị áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là xe ô tô nguyên chiếc. Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô, phân loại mức độ rủi ro để phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Giao Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) được đưa hàng về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp và được bảo quản hàng hóa tại địa điểm này trong khi chờ kết quả kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương để thống nhất hướng dẫn doanh nghiệp và cơ quan Hải quan thực hiện.

Mới đây, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại các chi cục hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên.

Theo đó, việc phân luồng kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro được quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật. Áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

Đối với việc đưa hàng về bảo quản căn cứ quy định hiện hành thì doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) thuộc Cục Hải quan Hà Nội.

Việc đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và trách nhiệm của Cục Hải quan Hà Nội; cục hải quan quản lý cửa khẩu nhập.

N.Linh