Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Trương Tuấn Tú
 • 161 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai
 • 0908821958
 • truongtucadn@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(14-10-2020 08:03)
 • Chính sách nhập khẩu
 • Điều kiện để gửi tàu cano cũ từ Mỹ về VN
 • Tôi có người quen ở Mỹ, muốn gửi tặng tôi một chiếc tàu cano cũ (chở được 6 người) về VN thì thủ tục gồm những gì ?

Trả lời tư vấn

(10-11-2020 09:57)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Phòng Giám quản 3 Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết:
  1. Về chính sách mặt hàng nhập khẩu.
  Đề nghị bạn nghiên cứu quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đối chiếu với mặt hàng cano cũ/đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu về Việt Nam để xác định hàng hóa trên có thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc phải có giấy phép khi nhập khẩu không?
  2. Về định mức miễn thuế hàng quà tặng nhập khẩu.
  Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, định mức miễn thuế đối với hàng hóa là quà biểu, quà tặng nhập khẩu của cá nhân do cá nhân nước ngoài tặng có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.".
  3. Về kiểm tra chuyên ngành.
  Căn cứ quy định tại Tiết đ Điểm 7 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ thì hàng hóa là quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế thuộc trường hợp miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Nếu ngoài định mức miễn thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì thuộc trường hợp phải kiểm tra chất lượng trước khi được thông quan nhập khẩu.
  4. Về thủ tục hải quan.
  Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, người khai hải quan có thể khai hải quan chiếc cano cũ này trên tờ khai hải quan giấy hoặc khai theo phương thức điện tử; Nội dung khai báo và làm thủ tục hải quan nhập khẩu chiếc cano này thực hiện theo các quy định đối với hàng nhập khẩu:
  (1) Tại Điều 29 Luật Hải quan;
  (2) Tại Mục V Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ;
  (3) Tại Mục 3 & Mục 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.
  Thủ tục hải quan đối với chiếc cano cũ là quà tặng được thực hiện theo các quy định dân trên, trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị bạn liên hệ Chi cục Hải khẩu quan cụ nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục nhập thể.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động