Điều kiện để được công nhận kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài?

19:43 | 19/06/2021

(HQ Online) - Để được thành lập kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật.

Thủ tục xuất khẩu hàng từ kho ngoại quan qua đường chuyển phát nhanh
Hướng dẫn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá gửi kho ngoại quan
Hải quan Quảng Ninh mở rộng kết nối VASSCM với 13 kho ngoại quan
3714-img-0159-sua
Công chức Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long kiểm tra hoạt động kho ngoại quan trên địa bàn quản lý. Ảnh: N.Linh

Kho ngoại quan phải đáp ứng điều kiện diện tích, phần mềm, camera

Mới đây, trả lời doanh nghiệp về chủ trương quy hoạch chi tiết kho hàng không kéo dài và kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan cho biết tại Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan.

Cụ thể, khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.

Kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.

Về diện tích, kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, cảng hàng không quốc tế hoặc khu vực ga đường sắt liên vận quốc tế phải có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2.

Kho ngoại quan chuyên dùng có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m3.

Kho ngoại quan nằm trong khu công nghiệp phải có diện tích khu đất tối thiểu 4.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2.

Kho ngoại quan không thuộc trường hợp trên phải có diện tích khu đất tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2.

Bãi ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho.

Kho ngoại quan phải có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho ngoại quan chi tiết theo tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Đồng thời có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho ngoại quan, bãi ngoại quan (bao gồm cổng, cửa và trong kho bãi, riêng kho ngoại quan chứa hàng đông lạnh không phải lắp đặt trong kho) vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 6 tháng.

4 điểm lưu ý khi thành lập kho hàng không kéo dài

Về việc thành lập kho hàng không kéo dài, DN cần lưu ý 4 điểm sau đây:

Thứ nhất, kho hàng không kéo dài được công nhận tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây: khu vực lân cận cảng hàng không dân dụng quốc tế; khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước. Các khu vực trên cách cảng hàng không dân dụng quốc tế không quá 50 km.

Thứ hai, kho hàng không kéo dài để lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phải có diện tích khu đất tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 2.000 m2.

Đối với các cảng hàng không quốc tế còn lại và cảng hàng không nội địa được phép khai thác chuyến bay quốc tế, kho hàng không kéo dài phải có diện tích khu đất tối thiểu 2.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, có khu vực chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riêng biệt…

Thứ ba, kho hàng không kéo dài phải có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, số lượng, tình trạng của hàng hóa, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho hàng không kéo dài chi tiết theo vận đơn và/hoặc tờ khai hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Thứ tư, có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý. Hình ảnh quan sát được mọi vị trí của kho vào tất cả thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu về hình ảnh lưu giữ tối thiểu 6 tháng.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc xây dựng kho, lắp đặt hệ thống camera giám sát, có phần mềm quản lý đáp ứng các điều kiện quy định thì doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ đề nghị thành lập kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài về Tổng cục Hải quan để xem xét, quyết định.

N.Linh