Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Mạnh Hùng
 • Thái Bình
 • 0989998980
 • hung@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(15-08-2019 08:52)
 • Chính sách xuất khẩu |
 • Đề nghị cơ quan Hải quan có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện.
 • - Liên quan đến loại hình Sản xuất xuất khẩu, thực tế có phát sinh trường hợp doanh nghiệp A nhập nguyên phụ liệu để sản xuất xuất khẩu và có doanh nghiệp B cũng đang sản xuất sản phẩm tương tự có nhu cầu sử dụng loại nguyên phụ liệu giống hệt như doanh nghiệp A đã nhập khẩu, tuy nhiên doanh nghiệp B chưa nhập khẩu kịp mà cần một ít để duy trì sản xuất thì muốn mượn tạm của doanh nghiệp A, sau khi doanh nghiệp B nhập khẩu về thì sẽ xuất trả lại lượng nguyên phụ liệu đã mượn. Nhu cầu thực tế phát sinh từ quá trình sản xuất của doanh nghiệp nhưng hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể cho trường hợp này. - Đề nghị cơ quan Hải quan có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện.

Trả lời tư vấn

(17-12-2019 09:35)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Tổ TVPL Hải quan xin trả lời như sau:

  - Hiện nay, chưa có quy định đối với việc mượn/cho mượn nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK. Cục Hải quan TP Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan.

  - Trong thời gian chờ hướng dẫn, theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để SXXK và sản phẩm xuất khẩu phải nằm trong khu vực sản xuất của tổ chức, cá nhân; trường hợp lưu giữ ngoài khu vực sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi cơ quan hải quan xem xét, quyết định.

  - Đối với lượngnguyên phụ liệu doanh nghiệp A đã nhập khẩu theo loại hình NSXXK được miễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để phục vụ cho mục đích sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp A, trường hợp doanh nghiệp A chuyển cho doanh nghiệp B thì phải thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, nộp đủ tiền thuế, các khoản nộp khác (nếu có) theo đúng quy định.

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường