Công ty Ánh Dương Việt Nam được gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa

16:00 | 18/09/2019

(HQ Online) - ​Cục Hải quan Quảng Ninh vừa quyết định gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH bao bì Ánh Dương Việt Nam.

cong ty anh duong viet nam duoc gia han dia diem kiem tra hang hoa Hải quan Đà Nẵng công nhận một loạt địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất
cong ty anh duong viet nam duoc gia han dia diem kiem tra hang hoa Thêm 2 địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình
cong ty anh duong viet nam duoc gia han dia diem kiem tra hang hoa Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma
cong ty anh duong viet nam duoc gia han dia diem kiem tra hang hoa Giải đáp vướng mắc về địa điểm kiểm tra hàng hóa
cong ty anh duong viet nam duoc gia han dia diem kiem tra hang hoa
Địa điểm kiểm tra chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

Theo đó, gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 896/QĐ-HQQN ngày 16/9/2017 về việc gia hạn thời hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy có tổng diện tích 991,8m2 của Công ty TNHH bao bì Ánh Dương Việt Nam (có địa chỉ tại Lô 31+55, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu Công ty vi phạm Quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, nhà máy đối với Công ty.

Quyết định trên có hiệu lực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 16/9/2019.

Quang Hùng