Công khai thông tin hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế

11:11 | 18/09/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử của ngành và niêm yết tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế trong ngân sách.

cong khai thong tin hoan tra kiem bu tru tien thue 5 trường hợp được khoanh tiền nợ thuế tại Luật Quản lý thuế năm 2019
cong khai thong tin hoan tra kiem bu tru tien thue Hải quan phải tự bù trừ tiền thuế nộp nhầm với tiền nợ của DN ngừng hoạt động
cong khai thong tin hoan tra kiem bu tru tien thue Bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền nợ của doanh nghiệp đã giải thể
cong khai thong tin hoan tra kiem bu tru tien thue
CBCC Chi cục Hải quan Bắc Ninh hướng dẫn khai báo thuế cho DN. Ảnh: T.Trang.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh sắc thuế, hoàn kiêm bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ (khoản tiền còn nợ) của các DN đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ không cùng một đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan nơi có số tiền nộp thừa thực hiện hoàn trả số tiền nộp thừa bù trừ vào số tiền còn nợ.

Căn cứ công văn của cơ quan Hải quan nơi phát sinh khoản nợ, cơ quan Hải quan nơi có số tiền nộp thừa thay doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách, lý do hoàn trả ghi rõ hoàn trả đối với trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa, đồng thời có khoản tiền còn nợ phát sinh tại cùng một cơ quan Hải quan thì cơ quan Hải quan đó thay doanh nghiệp là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn trả, lập Lệnh hoàn trả kiêm thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền còn nợ gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế.

Trường hợp điều chỉnh liên quan thuế GTGT thì cơ quan Hải quan nơi thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ có văn bản trao đổi, xác minh với cơ quan Thuế để xác định các khoản tiền thuế GTGT chưa được khấu trừ hay hoàn thuế tại cơ quan Thuế, sau đó sẽ thực hiện điều chỉnh hay hoàn thuế kiêm bù trừ.

Thu Trang