Bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền nợ của doanh nghiệp đã giải thể

13:58 | 13/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền nợ của DN đã giải thể. Theo đó,  cơ quan Hải quan sẽ thay DN là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn thuế, lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách.

bu tru tien thue nop thua voi tien no cua dn da giai the Được bù trừ tiền thuế khi DN nợ thuế quá hạn
bu tru tien thue nop thua voi tien no cua doanh nghiep da giai the
Với trường hợp DN giải thể, cơ quan Hải quan sẽ thay DN là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn thuế, lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách . Ảnh: T.Trang.

Được biết, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gặp vướng đối với trường hợp của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (mã số thuế 0900108493) và Công ty TNHH Ladies Bom Việt Nam (mã số thuế 3600264377) là các doanh nghiệp đã giải thể, vừa có khoản tiền thuế nộp thừa, vừa có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ.

Với trường hợp trên, để thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa với khoản tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ thông tin DN đã giải thể của các cơ quan chức năng, căn cứ số liệu về số tiền nộp thừa, số tiền nợ, thay DN là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn thuế, lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử của ngành và niêm yết tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách.

Trước đó, tại công văn 6432/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2018 Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ điểm b.2 khoản 2 Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo mẫu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế.

Việc hạch toán kế toán đối với trường hợp nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính.

Thu Trang