Cơ quan Hải quan chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK

16:06 | 18/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O do Hàn Quốc cấp, nhằm tạo thuận lợi cho DN trong giai đoạn dịch Covid-19.

Thành lập các Tổ hỗ trợ thông quan hàng hóa từ cấp Tổng cục đến chi cục
Hải quan chỉ đạo nhiều vấn đề về hồ sơ hải quan, hỗ trợ thông quan hàng hóa
Hướng dẫn thực hiện C/O mẫu D
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Cụ thể, cơ quan Hải quan chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành, được người khai hải quan nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.

Công chức hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu KV, AK trên trang thông tin điện tử của Hàn Quốc để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.

Trang thông tin điện tử C/O của Hàn Quốc được hướng dẫn tại Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trang thông tin www.customs.go.kr/co.html.

N.Linh

Liên kết hữu ích