Chất làm mát trong hóa mỹ phẩm chịu thuế nhập khẩu 5%

14:44 | 12/03/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời Chi nhánh công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Bắc Ninh về kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng “Chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm FRESCOLAT PLUS 132553”, theo đó, mặt hàng được phân loại vào mã số 3302.90.00 là chính xác.

chat lam mat trong hoa my pham chiu thue nhap khau 5
Chất làm mát trong hóa mỹ phẩm.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Đối với mặt hàng Chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm FRESCOLAT PLUS 132553, căn cứ kết quả phân tích tại tại thông báo 388/TB-KĐHQ-NV ngày 11/1/2019 của Cục Kiểm định Hải quan thì mặt hàng được xác định là: “hỗn hợp Menthol, L- Menthone và Oxalic acid, được sử dụng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm”.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành thông báo kết quả phân loại số 632/TB-TCHQ ngày 28/1/2019 và Thông báo số 1107/TB-TCHQ ngày 25/2/2019 (đính chính thông báo kết quả phân loại số 632/TB-TCHQ ). Theo đó, mặt hàng chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm FRESCOLAT PLUS 132553 có kết quả phân tích nêu trên thì được phân loại vào nhóm 33.02, mã số 3302.90.00 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%) là chính xác.

Thu Trang