Thu hồi 5 mã số nhân viên, chấm dứt 2 đại lý làm thủ tục hải quan

07:52 | 29/12/2020

(HQ Online) - Mới đây, Tổng cục Hải quan ban hành các Quyết định thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan
Tạm dừng hoạt động 1 đại lý, thu hồi 2 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
2 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Theo đó, tại Quyết định 3487/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Mai Văn Tiến, sinh năm 1981, mã số: 025472782, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty Cổ phần An Thới. Lý do thu hồi là mã số trên đã hết giá trị sử dụng.

Tại Quyết định 3489/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Phạm Ngọc Quang, sinh năm 1959, mã số: 220004506, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Đại lý Tàu biên Vũ Long. Lý do thu hồi là do chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tại các Quyết định 3491/QĐ-TCHQ; 3492/QĐ-TCHQ; 3493/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Bùi Hữu Lộc, mã số 031340176; bà Nguyễn Thị Thùy Dương, mã số 013592336 và bà Nguyễn Thị Kiều Thu, mã số 312203001.

Việc thu hồi các mã số trên là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc cá nhân chuyển sang làm việc khác.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ban hành hai quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Express Thành Đạt, địa chỉ tại Hà Nội và Công ty TNHH Đại lý Tàu biển Vũ Long, địa chỉ tại Nha Trang, Khánh Hòa, do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, hai công ty trên không đề nghị hoạt động trở lại.

N.Linh