Thêm 3 doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

09:02 | 28/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục đối với 3 doanh nghiệp.

Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan
Có 970 đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động
Thu hồi 5 mã số nhân viên, chấm dứt 2 đại lý làm thủ tục hải quan
1948-img-0188
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Theo đó, 3 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gồm: Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển Germadept, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Toàn Cầu Express Việt Nam; địa chỉ tại Hà Nội; Công ty TP Thương mại xuất nhập khẩu Minh Khai, địa chỉ tại Lào Cai.

Các đại lý trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Tính lũy kế đến hết năm 2020, lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có khoảng 970 doanh nghiệp (riêng số đại lý phát sinh mới trong năm 2020 là 90 đại lý) và hơn 1700 cá nhân được cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc các đại lý này.

Đáng chú ý, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã thực hiện thực hiện chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 306 đại lý do không đủ điều kiện hoạt động hoặc không có nhu cầu hoạt động; tạm dừng hoạt động đối với 338 đại lý có vi phạm về chế độ báo cáo định kỳ, không hoạt động đúng địa chỉ đăng ký với cơ quan Hải quan, mã số nhân viên đại lý hải quan hết hạn theo quy định.

N.Linh