Lạng Sơn: 6 doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

15:08 | 24/08/2021

(HQ Online) - Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi tất cả mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp đối với 6 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Lạng Sơn.

Hải quan Lạng Sơn: Ưu tiên tối đa cho nông sản, trái cây tươi xuất khẩu
Tiếp tục thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam theo quy trình mới
Tổng cục Hải quan công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan
Tiếp tục thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý thủ tục hải quan
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đó là nội dung tại quyết định của Tổng cục Hải quan được ban hành mới đây. Thời hạn tạm dừng theo quyết định này là tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành.

Cụ thể 6 công ty bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gồm: Công ty CP kho ngoại quan Chi Ma – Bắc Kinh; Công ty TNHH Tuấn Hường Lạng Sơn; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thanh Phát; Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh; Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hòa An; Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn.

Tại quyết định này Tổng cục Hải quan cũng thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp cho nhân viên các công ty trên.

Lý do thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết thời hạn sử dụng và việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của các công ty trên do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

N.Linh