Bộ Tài chính bãi bỏ quy định về mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

19:39 | 08/06/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021
Tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 1 lần/năm
Xây dựng quy định mới về mức thu, nộp quản lý phí thẩm định liên quan đến hoạt động khoáng sản
Ảnh: Internet.
Bắt đầu kể từ ngày 15/7/2021, những quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC sẽ chính thức bị bãi bỏ. Ảnh: Internet.

Theo đó, Thông tư số 21/2008/TT-BTC được ban hành ngày 4/3/2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Cùng với đó, Thông tư này cũng quy định về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư; quản lý, sử dụng tiền phí, giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, bắt đầu kể từ ngày 15/7/2021, những quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC sẽ chính thức bị bãi bỏ.

Thùy Linh