Bộ Nông nghiệp kết nối thêm thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

09:23 | 18/03/2020

(HQ Online) - Thủ tục cấp “Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ ngày 25/3/2020.

bo nong nghiep ket noi them thu tuc vao co che mot cua quoc gia Nhiều thủ tục “lỡ hẹn” kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
bo nong nghiep ket noi them thu tuc vao co che mot cua quoc gia Số lượng thủ tục, hồ sơ được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia ngày càng tăng
bo nong nghiep ket noi them thu tuc vao co che mot cua quoc gia 188 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
bo nong nghiep ket noi them thu tuc vao co che mot cua quoc gia Thống nhất thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia
bo nong nghiep ket noi them thu tuc vao co che mot cua quoc gia
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 7 (Lạng Sơn). Ảnh: T.Bình.

Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại) vừa nhận được văn bản từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN &PTNT) thông báo sẽ chính thức thực hiện thủ tục hành chính nêu trên.

Được biết, đến nay, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống để sẵn sàng đưa vào triển khai.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, Cục đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp hoàn thiện các công tác chuẩn bị để doanh nghiệp và các cán bộ kiểm dịch thực vật chính thức thực hiện TTHC nêu trên đối với: Các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật; các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật, vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan thông báo đến các cục hải quan địa phương và các cơ quan có liên quan khác của ngành Hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các lô hàng trên được cấp thông qua NSW.

Bên cạnh đó, cơ quan Kiểm dịch thực vật sẽ hỗ trợ cấp bản Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước, hoặc Giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Trong trường hợp này, Cục đề nghị các cục hải quan địa phương chấp nhận chứng từ giấy.

Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp trên thì tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.

Đối với Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hiện đang được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (triển khai từ năm 2016 - gọi là phần mềm cũ), kể từ ngày thủ tục mới kể trên (gọi là phần mềm mới) triển khai đến hết ngày 30/4, các Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp từ phần mềm mới và phần mềm cũ sẽ có giá trị như nhau dùng để làm thủ tục thông quan hàng kiểm dịch.

Sau thời gian trên, toàn bộ Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp trên phần mềm mới.

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/1/2020, NSW đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng trên 35 ngàn doanh nghiệp.

Trong đó, Bộ NN&PTNT đã triển khai 17 thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019, Bộ NN & PTNT có 15 thủ tục cần triển khai.

Đến nay, Bộ đã kết nối chính thức 2 thủ tục; hiện đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai 10 thủ tục hành chính mới (đã thống nhất yêu cầu nghiệp vụ và đang trong quá trình xây dựng, kiểm thử kết nối hệ thống).

Bộ NN&PTNT dự kiến đưa ra khỏi danh sách, chuyển đổi danh sách thủ tục triển khai theo đó điều chỉnh giảm 3 thủ tục từ 15 thủ tục xuống 12 thủ tục phải triển khai năm 2019.

Thái Bình