Thống nhất thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia

09:56 | 29/11/2019

(HQ Online) - Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (gọi tắt là Nghị định Một cửa), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, đã đồng bộ, nhất quán về đối tượng, hồ sơ, quy trình khi áp dụng thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia.

thong nhat thuc hien thu tuc hanh chinh theo co che mot cua quoc gia Có gì đáng lưu ý trong Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia?
thong nhat thuc hien thu tuc hanh chinh theo co che mot cua quoc gia 184 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
thong nhat thuc hien thu tuc hanh chinh theo co che mot cua quoc gia 3 thủ tục của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp thực hiện chính thức qua NSW
thong nhat thuc hien thu tuc hanh chinh theo co che mot cua quoc gia Từ 1/11, 4 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sẽ triển khai thí điểm trên NSW
thong nhat thuc hien thu tuc hanh chinh theo co che mot cua quoc gia
Giao diện Cổng Thông tin một cửa quốc gia, địa chỉ https://vnsw.gov.vn. Ảnh: T.K.

Điện tử hoá thủ tục, giao dịch

Theo quy định của Nghị định Một cửa, Cổng thông tin một cửa quốc gia có chức năng tiếp nhận chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và các cơ quan xử lý. Chuyển chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan của người khai đến hệ thống xử lý chuyên ngành đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm mục đích tra cứu, thống kê.

Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng tiếp nhận kết quả xử lý và thông báo từ hệ thống xử lý chuyên ngành; phản hồi kết quả xử lý cho người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan; lưu trữ trạng thái của các giao dịch điện tử, chứng từ điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ trạng thái các giao dịch điện tử và chứng từ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và quy định lưu trữ hồ sơ của pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng cung cấp các thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thống kê số liệu theo yêu cầu từ các cơ quan xử lý và người khai phù hợp chức năng, thẩm quyền của cơ quan xử lý và quyền, trách nhiệm của người khai. Đăng tải quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và người thực hiện theo quy định của nghị định này. Đặc biệt, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thỏa thuận quốc tế đã ký kết, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tại Điều 5 Nghị định Một cửa quy định việc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thương mại, bí mật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, đầy đủ và kịp thời của các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đồng thời tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đặc biệt, các giao dịch thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là các giao dịch điện tử như: Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ Cổng thông tin một cửa quốc gia đến các hệ thống xử lý chuyên ngành; nhận kết quả xử lý được gửi từ các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia; trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam với hệ thống thông tin của các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thỏa thuận quốc tế đã ký kết, các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhất quán về đối tượng, hồ sơ

Theo đại diện Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), Nghị định Một cửa đã quy định đồng bộ, nhất quán về đối tượng, hồ sơ, quy trình khi áp dụng thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, quy định về thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, gồm 7 Điều (từ Điều 11 đến Điều 17 Chương II) nội dung về: đăng ký sử dụng, thu hồi tài khoản của người sử dụng hệ thống, sử dụng chữ ký số, thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính, việc chuyển đổi chứng từ, tiếp nhận và xử lý vướng mắc, xử lý sự cố.

Cụ thể, người khai đăng ký tại khoản tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn và đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người khai trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin. CBCC của các cơ quan, đơn vị thuộc cá bộ quản lý ngành, lĩnh vực đăng ký tài khoản người sử dụng cũng sẽ được xem xét cấp trong thời hạn ba ngày.

Đơn vị quản ý Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng sẽ khóa tài khoản nếu có văn bản của người khai hoặc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm đề nghị. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu… người sử dụng hoặc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực báo cho đơn vị quản lý Cổng khóa tài khoản chậm nhất trong thời gian 5 giờ làm việc.

Nghị định Một cửa cũng quy định cụ thể chứng từ thuộc hồ sơ hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia là chứng từ giấy và chứng từ điện tử. Trong đó, bao gồm: tờ khai, đơn đăng ký, xác nhận đăng ký hoặc các hình thức khác được khai, thông báo thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính. Chứng từ điện tử sẽ bao gồm cả chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy.

Thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện theo quy trình sau: Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính đến Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận, cấp mã số hồ sơ và chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống xử lý chuyên ngành; các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý, trả kết quả xử lý đến Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý, trả kết quả xử lý thông tin tới người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

Đại diện Vụ Pháp chế cho biết, việc Chính phủ ban hành Nghị định Một cửa nhằm thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK, người và phương tiện vận tải XNC, quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 Đảo Lê