Bộ đề là yếu tố quan trọng nhất của hoạt động đánh giá năng lực công chức

15:13 | 27/05/2019

(HQ Online) - Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường tại Hội nghị triển khai Tổ xây dựng bộ đề ngành năm 2019 đối với 5 lĩnh vực nghiệp vụ chính (giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro), tổ chức ngày 27/5, tại Tổng cục Hải quan.

bo de la yeu to quan trong nhat cua hoat dong danh gia nang luc cong chuc Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chuẩn bị tiếp tục đánh giá năng lực công chức
bo de la yeu to quan trong nhat cua hoat dong danh gia nang luc cong chuc Hải quan tiến tới ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ
bo de la yeu to quan trong nhat cua hoat dong danh gia nang luc cong chuc Tiếp tục mở rộng phạm vi đánh giá năng lực công chức hải quan
bo de la yeu to quan trong nhat cua hoat dong danh gia nang luc cong chuc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.Linh

Nhận xét hoạt động đánh giá năng lực công chức, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho biết, năm 2018 Tổng cục Hải quan đã hoàn thành giai đoạn một hoạt động đánh giá năng lực công chức thuộc 6 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chính: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm tại 6 vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và 7 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, qua các đợt thi đánh giá năng lực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, việc tổ chức thi đánh giá năng lực đã tạo ra một phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Các CBCC ý thức được việc triển khai công việc hàng ngày không phải làm theo thói quen mà phải theo chính sách.

Bên cạnh đó, các kỳ thi đã được tổ chức công khai, minh bạch, với cách thức chấm điểm khách quan.

Cấu trúc đề thi kết hợp cả lý thuyết với thực hành, vừa đảm bảo tính bao quát vừa có tính thực tiễn cao “làm gì thi đấy”. Kết quả thi đã phân hóa được các nhóm thí sinh theo cấp độ 1, 2 và 3.

Cùng với kết quả đạt được, Tổng cục cũng ghi nhận một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trước khi triển khai hoạt động đánh giá năng lực năm 2019. Trong đó vấn đề quan trọng là khắc phục một số hạn chế trong xây dựng bộ đề.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đánh giá, việc xây dựng, hoàn thiện bộ đề đánh giá năng lực là quan trọng nhất của toàn bộ kì đánh giá năng lực. Bộ đề xây dựng phải sát với vị trí việc làm, phân hóa được cấp độ. Bên cạnh đó, bộ đề được xây dựng vừa phải đảm bảo tính chuyên môn hóa cao theo từng vị trí việc làm lại vừa đảm bảo tính đặc thù theo loại hình cửa khẩu, loại hình thủ tục hải quan cho đến các cục hải quan ở các địa bàn khác nhau, quy mô lớn nhỏ.

Từ yếu tố quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện bộ đề đánh giá năm lực, Phó Tổng cục trưởng Hoàn Việt Cường nhấn mạnh, đây sẽ là ngân hàng đề chung cho Ngành không chỉ phục vụ việc đánh giá năng lực công chức năm 2019 mà còn là bộ đề để định kỳ hàng năm các đơn vị hải quan đánh giá năng lực công chức, phục vụ tiến trình cải cách hiện đại hóa của Ngành.

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, các thành viên được triệu tập thuộc các đơn vị Tổng cục Hải quan, cục hải quan một số tỉnh, thành phố sẽ thực hiện rà soát, xây mới đối với các bộ đề thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ chính: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro.

N.Linh