Bình quân mỗi tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

10:59 | 02/12/2022

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, cả nước có 11.943 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 8,3% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng cả nước có hơn 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
Mỗi tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động
TPHCM: Hơn 30.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng
Hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
Chính sách tài khóa đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch. 	Ảnh: T.D
Tính chung 11 tháng năm 2022, cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, trong tháng 11/2022, cả nước còn có 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,6% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021; 4.006 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 1,3% và tăng 13,7%; 5.095 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,3% và tăng 9,8%; 1.422 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,2% và tăng 13,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,3%; bình quân một tháng có 12 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP), IIP tháng 11 ước tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 4,2%).

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,9% (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,4%), đóng góp 6,8% vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; ngành khai khoáng tăng 6,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước (Trà Vinh giảm 24%; Hà Tĩnh giảm 16,9%).

Xuân Thảo