Bất cập trong xử phạt vi phạm trong kinh doanh, XNK sản phẩm mật mã dân sự

16:00 | 18/05/2020

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và XNK sản phẩm sản phẩm mật mã dân sự được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 53/2018/NĐ-CP.

bat cap trong xu phat vi pham trong kinh doanh xnk san pham mat ma dan su Điều chỉnh mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
bat cap trong xu phat vi pham trong kinh doanh xnk san pham mat ma dan su Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Sẽ tăng chế tài xử phạt

Tổng cục Hải quan cho biết, quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 53/2018/NĐ-CP đang có những bất cập.

Theo đó, tại Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 53/2018/NĐ-CP không quy định mức phạt được áp dụng cho tổ chức hay cá nhân cũng như thu hẹp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, tại Điểm b, Khoản 4, Điều 9 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND tỉnh chỉ được phạt tiền mức tối đa không quá 50 triệu đồng. Trong khi Điểm b, Khoản 3 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Chủ tịch UBND tỉnh có quyền phạt tiền mức tối đa đối với lĩnh vực hải quan lên đến 200 triệu đồng.

bat cap trong xu phat vi pham trong kinh doanh xnk san pham mat ma dan su
Ảnh minh họa.

Cũng tại Điểm d, Khoản 4m, Điều 9 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND tỉnh chỉ có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt (50 triệu đồng). Trong khi Điểm d, Khoản 3 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Chủ tịch UBND tỉnh có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không giới hạn giá trị tang vật.

Theo Tổng cục Hải quan, những bất cập nêu trên dẫn đến cơ quan Hải quan không thực hiện được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP và Khoản 6,7 Điều 17 Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan tỉnh không thể chuyển hồ sơ xử lý sang Chủ tịch UBND tỉnh để ra quyết định xử phạt đối với hành vi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, XNK sản phẩm mật mã dân sự mà không có giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự hoặc giấy phép XNK sản phẩm mật mã dân dự (Điểm a Khoản 3, Điều 8 Nghị định 58/2016/NĐ-CP) với mức phạt tiền từ 40- 50 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (trị giá trên 50 triệu đồng).

Hiện Tổng cục Hải quan đang phải tiếp nhận hồ sơ vượt thẩm quyền của một số cục hải quan tỉnh trong xử lý đối với các hành vi trên. Do đó, để thực hiện đúng và đảm bảo thuận lợi trong việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP để quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với các nghị định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực khác có trao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Đảo Lê