5 năm, cắt giảm 6.776 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

08:08 | 05/03/2021

(HQ Online) - Tư duy xây dựng văn bản đổi mới hơn, từ quản lý thắt chặt sang tạo hành lang, khuyến khích phát triển, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây là đánh giá của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh, cũng như danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Talk: Xây dựng chính sách mới về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu
Doanh nghiệp kiến nghị giảm Danh mục kiểm tra chuyên ngành
7 giải pháp khơi thông dòng chảy hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành
Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.	 Ảnh: T.H
Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cụ thể năm 2018, có 28 văn bản ban hành (gồm 3 Luật và 25 Nghị định), cắt giảm, đơn giảm được 3.345/6.191 điều kiện kinh doanh.

Năm 2019, các bộ ngành tiếp tục trình Chính phủ ban hành 9 Nghị định, cắt giảm 309 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh đã cắt giảm lên 3.654/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Năm 2020, Chính phủ tiếp tục ban hành thêm 9 Nghị định, cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh.

Theo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tính chung giai đoạn 2016-2020, đã cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.

N.Linh