Talk: Xây dựng chính sách mới về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu

07:55 | 04/03/2021

(HQ Online) - Sau hơn 1 năm nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện, nỗ lực phối hợp với các bên tham gia nghiên cứu hoàn thiện đề án.

Ngày 12/1/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, với 7 nội dung cải cách đột phá.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực triển khai cụ thể các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao, trong đó, nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện phương án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Hải quan mời ông Âu Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan để trao đổi về triển khai nhiệm vụ này của Tổng cục Hải quan.

Tạp chí Hải quan