155.000 phương tiện nhập khẩu không phải xác nhận tờ khai nguồn gốc

09:35 | 08/05/2021

(HQ Online) - Từ khi thực hiện việc không xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (1/12/2020) đến đầu tháng 5/2021, cơ quan Hải quan đã đã đồng bộ cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng cho hơn 155.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Hải quan cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021
Không yêu cầu người nộp phí trước bạ xuất trình Tờ khai nguồn gốc phương tiện
Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc: Liên thông quản lý bằng dữ liệu
Sẵn sàng cung cấp thông tin Tờ khai nguồn gốc cho Cổng dịch vụ công quốc gia
155.000 phương tiện nhập khẩu không phải xác nhận tờ khai nguồn gốc
Cập nhật từ đầu năm đến 15/4/2021, riêng mặt hàng ô tô nguyên chiếc cả nước nhập khẩu 42.663 xe tăng 44,8% so với cùng kỳ 2020. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), đề xuất bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc là một những cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nổi bật của Tổng cục Hải quan triển khai trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến thực hiện DVCTT, đến nay, thông qua các hệ thống cung cấp DVCTT gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử, Hệ thống HQ36a, ngành Hải quan đã cung cấp DVCTT mức độ 3,4 cho 200/236 thủ tục hành chính chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trong đó, có 194 thủ tục đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,2%) và đều là những thủ tục cốt lõi của ngành Hải quan.

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn Ngành cung cấp thêm 22 DVCTT mức độ 4 (vào quý 2 và quý 3).

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế; Thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế…

Tại điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020, Chính phủ yêu cầu các bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương sửa đổi, bãi bỏ các quy định về tờ khai nguồn gốc không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020; chia sẻ dữ liệu điện tử để cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vận tải nhập khẩu.

Thái Bình