Hải quan cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

09:20 | 02/03/2021

(HQ Online) - Năm 2021, ngành Hải quan cung cấp thêm 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất hiện nay ở Việt Nam.

Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021
196 thủ tục hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hải quan cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Ảnh: N.Linh.

Theo kế hoạch vừa được Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, năm 2021, toàn Ngành cung cấp thêm 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (vào quý II và quý III).

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

Thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế.

Thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế.

Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

Thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, càng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hài quan.

Thủ tục tạm dừng hoạt động, hoạt động trở lại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

Thủ tục cấp mã địa điểm thu gom hàng lẻ (đối với doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng cạn là doanh nghiệp kinh doanh cảng).

Thủ tục tạm dừng hoạt động hoạt động trở lại kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiem tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan…

Kết thúc năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 202/238 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính toàn Ngành. Trong đó có 196 thủ tục hành chính đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,4%).

Nếu hoàn thành kế hoạch năm 2021, kết thúc năm nay, toàn Ngành có 218 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thái Bình