Xử lý trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP cấp lỗi

11:18 | 10/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến vấn đề sửa lỗi, cấp thay thế chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP.

Hướng dẫn liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP
Các nước CPTPP vượt lên chủ nghĩa bảo hộ để duy trì chuỗi cung hàng hóa
FTA thế hệ mới - hy vọng lớn cho xuất khẩu 2020
CPTPP và EVFTA sẽ là động lực cho doanh nghiệp phục hồi hậu Covid-19
xu ly truong hop chung tu chung nhan xuat xu hang hoa mau cptpp cap loi
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Theo đó, đối với trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP bị cấp lỗi, cơ quan Hải quan chấp nhận việc cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó theo một trong các hình thức như sau:

Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sửa lỗi trực tiếp trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và ký xác nhận các nội dung được sửa đổi trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp mới chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thay thế cho chứng từ cấp trước đó bị lỗi và thể hiện việc cấp thay thế này trên chứng từ cấp mới.

N.Linh