Xây dựng thành công ít nhất 500 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn

19:08 | 08/07/2020

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt Quyết định 972/QĐ-TTg ban hành "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2020-2025".

Lô hàng 1.000 con lợn thịt đầu tiên nhập khẩu qua cửa khẩu Bờ Y
500 con lợn Thái Lan về cửa khẩu Lao Bảo, giá thịt lợn có “hạ nhiệt”?
Bộ trưởng Nông nghiệp: “Không lý gì dân cứ tập trung ăn thịt lợn”
3430 img 3725
Chăn nuôi lợn tại một trang trại ở Đồng Nai. Ảnh: T.H

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trong 2 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm tiếp theo và trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm cuối thực hiện Kế hoạch.

Xây dựng thành công ít nhất 500 cơ sở chăn nuôi lợn và 50 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn.

Kế hoạch cũng đặt ra muc tiêu có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Đồng thời, xây dựng thành công ít nhất 2 phòng thí nghiệm quốc gia đạt an toàn sinh học cấp độ III và 2 cơ sở nuôi động vật sạch bệnh để phục vụ nghiên cứu, sản xuất vắc xin DTLCP và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh có nguy cơ lây sang người; nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm vi rút gây bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; bước đầu nghiên cứu vắc xin phòng bệnh DTLCP, đáp ứng các yêu cầu về kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn quốc.

Hương Dịu