Video: Ngành Hải quan quyết liệt các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

14:08 | 05/04/2019

(HQ Online) - Trong quý I/2019, Tổng cục Hải quan đã triển khai tích cực nhiều giải pháp và đạt được kết quả khả quan với số thu NSNN đạt 83.250 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán, bằng 26,39% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,13% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là con số là cao trong bối cảnh có nhiều tác động tới số thu NSNN của ngành Hải quan.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Hội nghị sơ kết để lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính trực tiếp lắng nghe ý kiến của các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và hải quan các tỉnh, thành phố trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong 3 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên những vướng mắc, khó khăn và đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2019.

Tại Hội nghị sơ kết này, các ý kiến tham luận của lãnh đạo một số đơn vị Vụ, Cục thuộc Tổng cục Hải quan và một số Hải quan tỉnh thành phố sẽ tập trung vào đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác triển khai các giải pháp thu NSNN và đưa ra một số giải pháp để ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng công tác quản lý và hiện đại hóa hải quan trong thời gian tới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra qua soi chiếu container đối với hàng hóa XNK…

Báo Hải quan