Vi phạm quy định, một loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt

10:32 | 02/11/2022

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG, Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Giao dịch "chui", Công ty cổ phần Louis Holdings bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt
Tổng công ty công trình đường sắt và Chứng khoán DSC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt
Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo rủi ro từ các app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
Vi phạm quy định, một loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt
Một loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt do vi phạm quy định. Ảnh: Internet

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật cho UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính quý 2,3,4/2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính quý 1,2/2022; Báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

DN này đồng thời bị phạt tiền 250 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN. Cụ thể, Công ty đã thực hiện đợt phát hành năm 2021 để tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Biện pháp khắc phục hậu quả cho hành vi này là buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông (đợt phát hành năm 2017 để tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng; đợt phát hành năm 2019 để tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng) nhưng không đăng ký với UBCKNN.

UBCKNN yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc.

Đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM, UBCKNN đã xử phạt DN này 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên website của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DN này cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Theo đó, Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Hoài Anh