Từ 1/4, Bộ Nông nghiệp kết nối thêm 1 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

10:01 | 28/03/2020

Thủ tục mới được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) là “cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu”.

tu ngay 14 bo nong nghiep chinh thuc ket noi them 1 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Bộ Nông nghiệp kết nối thêm thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
tu ngay 14 bo nong nghiep chinh thuc ket noi them 1 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Năm 2020: 14 thủ tục hành chính của Bộ Y tế sẽ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
tu ngay 14 bo nong nghiep chinh thuc ket noi them 1 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Nhiều thủ tục “lỡ hẹn” kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
tu ngay 14 bo nong nghiep chinh thuc ket noi them 1 thu tuc vao co che mot cua quoc gia
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 7 (Lạng Sơn). Ảnh: T.Bình.

Để phối hợp triển khai, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại) vừa có công văn hỏa tốc số 1994/TCHQ-CNTT gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục nêu trên.

Theo đó, từ ngày 1/4, hai thủ tục nêu trên sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu “Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” đối với các lô hàng thuộc hai trường hợp nêu trên tại Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho CBCC hải quan.

Đồng thời, yêu cầu CBCC hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống E-Customs để tra cứu, khai thác “Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu” đối với các lô hàng thuộc hai trường hợp nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan.

Hiện tại, trên menu của hệ thống E-Customs có 2 thủ tục cùng cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu bao gồm: “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu (thủ tục a)”; “Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu (thủ tục b)”.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, cho phép doanh nghiệp được dùng kết quả Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch thực vật cấp trước ngày 30/4/2020 của “thủ tục a” hoặc “thủ tục b” làm cơ sở thông quan hàng hóa kiểm dịch.

Sau ngày 30/4/2020 toàn bộ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp thông qua “thủ tục b”.

Bên cạnh đó, cơ quan Kiểm dịch thực vật sẽ hỗ trợ cấp bản giấy Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt, cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp nêu trên tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/1/2020, đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW.

Trong đó, Bộ NN&PTNT đã triển khai 17 thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019, Bộ NN & PTNT có 15 thủ tục cần triển khai.

Đến nay, Bộ đã kết nối chính thức 2 thủ tục; hiện đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai 10 thủ tục hành chính mới (đã thống nhất yêu cầu nghiệp vụ và đang trong quá trình xây dựng, kiểm thử kết nối hệ thống).

Bộ NN&PTNT dự kiến đưa ra khỏi danh sách, chuyển đổi danh sách thủ tục triển khai theo đó điều chỉnh giảm 3 thủ tục từ 15 thủ tục xuống 12 thủ tục phải triển khai năm 2019.

Thái Bình