Trao đổi gần 1,5 triệu C/O qua Cơ chế một cửa ASEAN

08:35 | 28/09/2021

(HQ Online) - Kết quả thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục được thực hiện thông suốt và có kết quả tích cực.

Nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN
Việt Nam trao đổi hơn 400 nghìn C/O điện tử với các nước ASEAN
Việt Nam kết nối Cơ chế một cửa ASEAN với Myanmar và Lào trong tháng 12
Kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua Cơ chế một cửa ASEAN
Trao đổi gần 1,5 triệu C/O qua Cơ chế một cửa ASEAN

Theo Tổng cục Hải quan, quý 3, Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN thông qua Cơ chế một của ASEAN.

Quý 3 (từ 16/6-15/9), tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 46.342 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 138.944 C/O.

Như vậy, từ khi triển khai (1/1/2018) đến 15/9, tổng số C/O trao đổi giữa Việt Nam và các thành viên trong khối thông qua Cơ chế một cửa ASEAN đạt gần 1,5 triệu C/O.

Trong đó, Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 412.177 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.078.404 C/O.

Đồng thời, trong quý 3, Tổng cục Hải quan tiến hành chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành việc kiếm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm từ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang đàm phán trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử với New Zealand.

Thái Bình