Nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

13:57 | 07/07/2021

(HQ Online) - Hiện hầu hết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là thủ tục có tác động lớn đến doanh nghiệp, người dân đã được kết nối, thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Vấn đề quan trọng đặt ra trong bối cảnh hiện nay là nâng cao hơn nữa về mặt chất lượng.

3,9 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia
2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1
Gần 45.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Gần 48.000 doanh nghiệp thực hiện

Với vai trò Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.

Về triển khai NSW, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tích cực thực hiện. Từ đầu năm đến 15/6 kết nối được thêm 19 thủ tục hành chính mới, với 319.272 hồ sơ được xử lý của 3.886 doanh nghiệp.

Lũy kế từ khi triển khai (thí điểm cuối năm 2014) đến ngày 15/6/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,89 triệu hồ sơ của 47.700 doanh nghiệp tham gia.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan đã phối hợp với các đơn vị triển khai chính thức Hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài (theo Quyết định số 1475/QĐ-BTC ngày 28/9/2020 của Bộ Tài chính) và triển khai mở rộng tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ 1/4/2021.

Song song với việc kết nối thủ tục hành chính mới, Cơ quan Thường trực đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung (hiện đang xây dựng giải pháp và định hướng chính của Đề án). Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia .

Mở rộng kết nối ngoài ASEAN

Về triển khai ASW, đến nay, Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với toàn bộ 9 nước thành viên ASEAN.

Từ 1/1 đến 15/6, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 107.152 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 622.987 C/O. Lũy kế từ khi triển khai (1/12018) đến ngày 15/6/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.

Hiện Cơ quan Thường trực đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này sẽ được kết nối trao đổi chính thức trong năm 2021.

Đáng chú ý, ngoài việc triển khai kết nối với các đối tác trong ASEAN, Tổng cục Hải quan tham mưu với Ủy ban chỉ đạo quốc gia để triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN như Liên minh kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc, New Zealand. Đến tháng 6/2021, đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu. Đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương tiến hành đàm phán, thống nhất yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu, trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc. Cùng với đó là ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” với New Zealand.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, ASW đã được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, qua đó đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, một số thủ tục của các bộ, ngành có thay đổi về mặt cơ sở pháp lý, yêu cầu nghiệp vụ dẫn đến phải rà soát, điều chỉnh các hệ thống liên quan như Cổng thông tin một cửa quốc gia, các hệ thống quản lý chuyên ngành gây khó khăn trong việc bố trí nguồn lực để triển khai các thủ tục hành chính mới theo yêu cầu hệ thống.

Thái Bình