Việt Nam kết nối Cơ chế một cửa ASEAN với Myanmar và Lào trong tháng 12

14:02 | 12/12/2019

(HQ Online) - Nếu kết nối thành công với 2 quốc gia nêu trên, hết năm 2019 sẽ nâng số quốc gia mà Việt Nam kết nối Cơ chế một cửa ASEAN lên có số 8.

viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12 188 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12 Thống nhất thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia
viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12 Việt Nam sẽ kết nối thông tin tờ khai hải quan với Indonesia và Thái Lan
viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12 Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12 Năm 2018: Kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, giảm tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%
viet nam ket noi co che mot cua asean voi myanmar va lao trong thang 12
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, tại phiên họp SCA-ROO (Tiểu ban xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA) lần thứ 31 và thông báo của Ban thư ký ASEAN, Myanmar và Lào đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và có thể sẵn sàng tham gia kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) để trao đổi chứng nhận xuất xứ (C/O) ATIGA mẫu D.

Theo đó, thời gian để 2 quốc gia trên có thể kết nối ASW là trong tháng 12 này.

Để kết nối được C/O mẫu D nêu trên, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương- cơ quan cấp chứng nhận C/O mẫu D, thông báo cho doanh nghiệp có yêu cầu xin cấp chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D đối với hàng hóa xuất khẩu sang Myanmar và Lào về lộ trình thực hiện.

Đồng thời rà soát dữ liệu xuất xứ ATIGA mẫu D được thực hiện bằng phương thức điện tử cho hàng hóa xuất khẩu sang Myanmar và Lào gửi sang Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 trong quá trình kết nối ASW với Myanmar và Lào.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương để kiểm tra, xử lý chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử từ Myanmar, Lào và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Nếu kết nối thành công thêm với Myanmar và Lào trong tháng 12, sẽ nâng số quốc gia trao đổi thông tin C/O mẫu D với Việt Nam lên 8 nước trong khối ASEAN.

Hiện nay, Việt Nam đã trao đổi thông tin C/O mẫu D với 6 nước ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN, gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan (từ 1/1/2018); với Brunei (từ 1/4/2019) và với Campuchia (từ 15/7/2019).

Đến hết ngày 15/11, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN là 185.026 C/O; tổng số C/O nước ta nhận từ các nước ASEAN là 111.841 C/O.

Thái Bình