TPHCM: Thu hút gần 2,8 tỷ USD vốn FDI

15:32 | 07/06/2019

(HQ Online) - Theo UBND TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2019, thành phố đã thu hút vốn đầu tư được 2,77 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ, bao gồm cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước.    

tphcm thu hut gan 28 ty usd von fdi
Lĩnh vực bất đống sản dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó có 451 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đạt 472,16 triệu USD, tăng 22,6% số dự án cấp mới và tăng 9,2% vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 46,7%, tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ là chiếm 23,4%, đứng thứ 3 là hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 16,8%... Các nhà đầu tư British Virgin Islands có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 33%, tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 27,8%; Nhật Bản chiếm 17,2%; Singapore chiếm 5%; Hồng Kông chiếm 2,6%.

tphcm thu hut gan 28 ty usd von fdi TP Hồ Chí Minh: Thu hút FDI chưa thực sự hiệu quả

(HQ Online) - Mặc dù có kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khá tích cực nhưng theo nhận định của lãnh ...

tphcm thu hut gan 28 ty usd von fdi Thu hút FDI tiếp tục đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký

(HQ Online) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt ...

Bên cạnh đó, từ trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn TPHCM có 102 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 214,54 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), tăng 27,5% số dự án điều chỉnh và tăng 35,8% vốn đầu tư.

Ngoài ra, TPHCM cũng chấp thuận cho 1.719 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,08 tỷ USD, so với cùng kỳ, tăng 33,3% về số trường hợp và tăng 64,3% về vốn đầu tư.

Trong lĩnh vực này hoạt động kinh doanh bất động sản cũng là lĩnh vực dẫn đầu về vốn thu hút đầu tư với 23,7%; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 18,7%; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 14,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội chiếm 5,7%.

Nguyễn Huế