Tổng cục yêu cầu Hải quan Hà Nội làm rõ thông tin báo chí nêu về phí bôi trơn

20:57 | 21/10/2020

(HQ Online) - Chiều ngày 21/10, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội rà soát, báo cáo vấn đề báo nêu về phí bôi trơn tại một chi cục của đơn vị này.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị giúp Hải quan Hà Nội tăng số thu trong tháng 9
Những thay đổi khi áp dụng mô hình quản lý hàng hóa mới tại Nội Bài
Hải quan Hà Nội: Chặn hàng lậu “tuồn” qua đường hàng không

Trước đó, trên báo chí có bài viết “Độc quyền: Những “tờ xanh” kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội”, trong đó bài viết nêu lên việc có tình trạng bôi trơn khi làm thủ tục hải quan.

Trước thông tin báo chí nêu, chiều ngày 21/10, Tổng cục Hải quan đã có điện yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội rà soát, báo cáo vấn đề báo nêu, có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

N.Linh