Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tạo thuận lợi và đảm bảo công tác quản lý

14:35 | 22/12/2022

(HQ Online) - Năm 2023, toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện tốt đồng thời nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần an ninh, an toàn cộng đồng. Đây là hai trong số các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh trong phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Hải quan ngày 22/12/2022.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn tiếp xã giao Tùy viên Hải quan Hoa Kỳ
MEGASTORY: Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn "Hải quan Việt Nam trước những mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn mới"
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tạo thuận lợi và đảm bảo công tác quản lý
Tổng cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Quang Hùng.

Phân tích, đánh giá rõ hơn về kết quả, bài học kinh nghiệm của kết quả công tác năm 2022 và gợi mở mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh: năm 2022, toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, toàn Ngành đã có sự chủ động trong bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và cụ thể hóa thông qua kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của cả năm của Tổng cục Hải quan và Chỉ thị số 439/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu năm 2022.

Trong đó, ngành Hải quan luôn quát triệt và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt, quyết liệt, hiệu quả đồng thời cả hai nhiệm vụ là tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng.

“Nhờ thực hiện tốt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nên kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt và vượt 700 tỷ USD. Kim ngạch tăng cộng với thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu nên kết quả thu ngân sách cả năm tăng trưởng khá”, Tổng cục trưởng phân tích.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh giải pháp, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách 2023 Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh giải pháp, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách 2023
Ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022 Ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022
Tổng cục Hải quan tập trung trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 Tổng cục Hải quan tập trung trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Tổng cục trưởng yêu cầu toàn Ngành quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính (ngày 19/12); đặc biệt là chỉ đạo tại Hội nghị của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và các mục tiêu, giải pháp đề ra trong báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, quan điểm xuyên suốt là thực hiện hiệu quả đồng thời hai nhiệm vụ: tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng.

Đi sâu vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, Tổng cục trưởng yêu cầu: đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, trọng tâm của toàn Ngành là tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chính sách, nhất là tập trung thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số và thực hiện Hải quan số.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách này theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngoài nỗ lực nội Ngành, Tổng cục Hải quan rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả của các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính”, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu.

Về công tác xây dựng lực lượng, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

“Thủ trưởng các đơn vị từ cấp cục, chi cục đến tổ/đội, phải điều hành, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, người lao động trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, cùng với đó là đẩy mạnh sử dụng trang thiết bị hiện đại để chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm”, Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, năm 2022, toàn Ngành đã kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý nhiều vụ vi phạm nổi cộm, nhất là các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Trong đó, quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2022, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Điều này thể hiện năng lực, trình độ, kỹ năng đánh án của lực lượng Hải quan có sự trưởng thành nhất định. Cùng với đó công tác phối hợp được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả.

Năm 2023, dự báo tình hình tội phạm buôn lậu, tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, toàn Ngành cần phát huy thành tích, bài học kinh nghiệm đạt được thời gian qua, nêu cao tinh thần chủ động để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm.

Song song với các hoạt động nghiệp vụ, năm 2023 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế để nâng cao hình ảnh, vai trò, vị thế của ngành Hải quan.

Để ngành Hải quan hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, Tổng cục trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp hiệu quả của các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ.

Thái Bình (ghi)