Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế

10:05 | 08/04/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế; tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2021 của các tờ khai đã thông quan, giải phóng hàng (gọi tắt là nợ thuế quá hạn).

Không chậm trễ xử lý nợ thuế
Kê khai lại mã số hàng hoá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tuỳ vào từng trường hợp cụ thể
Xử lý 96 thông tin vi phạm, truy thu và phạt gần 8 tỷ đồng
Gia hạn và xử lý thuế thế nào với hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế?

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng; Cục Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng; Cục Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Khánh Hoà trên 17,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng; Cục Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng; Cục Hai quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng; Cục Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng…

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2021, triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định khi phát sinh nợ mới.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế XNK, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nụ Bùi