Tổng cục Hải quan gia hạn chế độ ưu tiên cho Công ty TNG

08:49 | 04/06/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 1576 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (có địa chỉ tại TP. Thái Nguyên).

tong cuc hai quan gia han che do uu tien cho cong ty tng Gia hạn chế độ ưu tiên với Công ty Mercafe Việt Nam
tong cuc hai quan gia han che do uu tien cho cong ty tng Công ty Fukijura Automotive Việt Nam được gia hạn chế độ ưu tiên
tong cuc hai quan gia han che do uu tien cho cong ty tng Công ty Canon được gia hạn chế độ ưu tiên hải quan
tong cuc hai quan gia han che do uu tien cho cong ty tng
Ngày 13/7/2016, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho Công ty TNG.

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 72.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).

Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư 07).

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG là 3 năm kể từ 6/7/2019.

Cũng trong đầu tháng 6 này, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho Công ty TNHH Mercafe Việt Nam (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Long Thành, Đồng Nai) và Công ty TNHH Fukijura Automotive Việt Nam (có địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Quang Hùng