Công ty Fukijura Automotive Việt Nam được gia hạn chế độ ưu tiên

09:51 | 31/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Fukijura Automotive Việt Nam (có địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

cong ty fukijura automotive viet nam duoc gia han che do uu tien Công ty Minh Phú được gia han áp dụng chế độ ưu tiên
cong ty fukijura automotive viet nam duoc gia han che do uu tien Công ty TOTO được Tổng cục Hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên
cong ty fukijura automotive viet nam duoc gia han che do uu tien Doanh nghiệp sản xuất nội y nữ lớn nhất thế giới được công nhận ưu tiên về hải quan
cong ty fukijura automotive viet nam duoc gia han che do uu tien

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Công ty TNHH Fukijura Automotive Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).

Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 72).

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Fukijura Automotive Việt Nam là 3 năm kể từ 2/6/2019.

Quang Hùng