Tiếp thu ý kiến Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan

09:58 | 19/04/2019

(HQ Online) - Tiếp thu ý kiến đóng góp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31 về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đang chỉnh sửa, làm rõ một số điều liên quan đến trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và nội dung liên quan đến khiếu nại.

tiep thu y kien sua doi luat quan ly thue lam ro trach nhiem cua cac co quan lien quan Sẽ xây dựng Luật sửa đổi Luật quản lý thuế
tiep thu y kien sua doi luat quan ly thue lam ro trach nhiem cua cac co quan lien quan Dự thảo Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế: Phạt nặng để đảm bảo tính răn đe
tiep thu y kien sua doi luat quan ly thue lam ro trach nhiem cua cac co quan lien quan Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống thuế, hải quan
tiep thu y kien sua doi luat quan ly thue lam ro trach nhiem cua cac co quan lien quan Điều chỉnh tiến độ trình Dự án sửa đổi Luật Quản lý thuế
tiep thu y kien sua doi luat quan ly thue lam ro trach nhiem cua cac co quan lien quan
Quy định về việc hoàn trả tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp sau giải quyết khiếu nại, hoặc việc tổ chức tham vấn khi giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp là cần thiết. Ảnh: T.Linh.

Quy định cụ thể trách nhiệm khi phát sinh khiếu nại

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã phối hợp với Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Một trong vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật đó chính là trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan liên quan, trong đó có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước. Theo Bộ Tài chính và Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, trong trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước trực tiếp kiểm toán, thanh tra người nộp thuế mà có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thì người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước . Bộ Tài chính khẳng định, quy định như trên là phù hợp với quy định pháp luật về Kiểm toán nhà nước và Thanh tra.

Nếu xảy ra trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước thì người nộp thuế có quyền khiếu nại, khiếu kiện các cơ quan này theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.

Riêng tại trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước không trực tiếp kiểm toán, thanh tra đối với người nộp thuế mà thực hiện kiểm toán, thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế, Bộ Tài chính cho rằng, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước là khuyến nghị với cơ quan quản lý thuế (chưa có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với bên thứ ba là người nộp thuế). Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ban hành quyết định xử lý về thuế hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra để xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; khi đó người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Bộ Tài chính và Uỷ ban Tài chính-Ngân sách đã hoàn thiện dự thảo Luật theo phương án này.

Làm rõ nội dung về khiếu nại, tố cáo

Để hoàn thiện dự án Luật, nhiều ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần rà soát các điều khoản liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn một số cơ quan, tổ chức tại Điều 15, 23, 24, 26 và nội dung quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện. Tiếp thu ý kiến, Bộ Tài chính và Uỷ ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, những quy định này đã được kế thừa tại Luật Quản lý thuế hiện hành. Mặt khác, trong công tác quản lý thuế cũng có những nội dung đặc thù liên quan đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cũng như quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan.

“Để đảm bảo cơ sở pháp lý trong thực hiện, việc quy định về việc hoàn trả tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp sau giải quyết khiếu nại, hoặc việc tổ chức tham vấn khi giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp là cần thiết”, Bộ Tài chính khẳng định.

Cũng tại phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), nhiều ý kiến cũng đóng góp về việc bổ sung đại diện Hội đồng nhân dân cấp xã vào Hội đồng tư vấn thuế (Điều 28 của dự thảo). Theo Bộ Tài chính, hiện dự thảo Luật đã được chỉnh lý lại cho phù hợp, theo đó, không còn nội dung quy định về thành phần của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Điều 28 sẽ quy định các nội dung chính bao gồm: Việc thành lập Hội đồng tư vấn căn cứ vào số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (không nhất thiết tất cả các địa bàn đều phải thành lập); Nhiệm vụ của Hội đồng; kinh phí hoạt động của Hội đồng; giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Đồng thời, dự thảo cũng nêu rõ việc bổ sung đại diện Hội đồng nhân dân cấp xã vào Hội đồng tư vấn thuế do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định. Nội dung này sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Thùy Linh