Thưởng Tết 2021: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”

19:48 | 31/12/2020

(HQ Online) - Từ báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2021 của một số địa phương cho thấy năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tình hình thưởng Tết đã có những biến động rõ rệt so với những năm trước. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất tại TP HCM là hơn 1 tỷ đồng và một số doanh nghiệp thì không có thưởng Tết.

Đồng Nai: Một trường hợp được thưởng Tết 600 triệu đồng
Covid-19 làm vơi thưởng Tết
Trước 27/12, các doanh nghiệp phải báo cáo lương thưởng Tết

Theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP HCM, qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TP sử dụng 140.000 lao động cho thấy mức lương thưởng tết Dương lịch và tết Tân Sửu giảm so với năm ngoái.

Cụ thể, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2019. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, so với năm 2019 tăng hơn 100.000 đồng/người.

Mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu/người, thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng. Tiền thưởng tết Âm lịch bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019. Trong đó, tiền thưởng tết Âm lịch cao nhất là hơn 1 tỉ đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh.

Còn tại Hà Nội, mức thưởng Tết cũng có sự giảm nhẹ, theo đó với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng tết Âm lịch bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Thưởng Tết 2021: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”
Một số doanh nghiệp đã không có thưởng tết do quá khó khăn. Ảnh: Internet.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng tết Âm lịch bình quân của loại hình doanh nghiệp này là 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp này, mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng tết Âm lịch bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã không có thưởng Tết do quá khó khăn. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, năm nay mức thưởng Tết thấp hơn so với năm 2019 nguyên nhân chính là do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo đó, nhiều doanh nghiệp đã phải chật vật để đảm bảo được thu nhập ổn định cho người lao động cũng như ổn định sản xuất nên khó có thể cân đối thêm nguồn tiền để thưởng Tết cho người lao động.

Xuân Thảo