Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

09:23 | 28/05/2021

(HQ Online) - Từ hôm nay (28/5), thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Xử lý hơn 72.000 hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 4
Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Để triển khai thủ tục mới này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống E-Customs để tra cứu, khai thác chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với chứng từ đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan.

Với thủ tục mới này, hiện đã có 226 thủ tục của 13 bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2021 đã có 3,8 triệu hồ sơ của hơn 46.800 doanh nghiệp được xử lý qua NSW.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối.

Tính đến 15/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là hơn 347 nghìn; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 784 nghìn.

Thái Bình