Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia

09:28 | 12/04/2021

(HQ Online) - Thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa chính thức kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1
Sắp kết nối 4 thủ tục của Cục Thú y lên Cơ chế một cửa quốc gia
Hôm nay, thủ tục nhập nguyên liệu thuốc lá thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia

Trước đó, Tổng cục Thủy sản có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu lên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 10/4/2021 thay thế cho thủ tục Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất, trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc), đã triển khai từ năm 2015.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tu tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, khi làm thủ tục hải quan.

Các giấy đăng ký kiểm tả xác nhận chất lượng đã được cấp từ thủ tục hành chính Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất, trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc) đã triển khai từ năm 2015 vẫn có giá trị hiệu lực, doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hóa.

Trong quý 1/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ của 1.720 doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Thái Bình