Thu ngân sách 455 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

13:46 | 06/08/2021

(HQ Online) - Ngoài tăng thu ngân sách, thông qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) còn góp phần tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là vi phạm về xuất xứ hàng hóa.

Bổ sung, kết cấu lại nhiều quy định kiểm tra sau thông quan
Các nhà nhập khẩu Anh mong muốn nâng cao chất lượng kiểm tra sau thông quan
Hải quan Quảng Ninh thu hơn 2,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
30 công chức Kiểm tra sau thông quan được cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra
Thu ngân sách 455 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 (kỳ báo cáo từ 16/6-15/7), toàn Ngành thực hiện 177 cuộc KTSTQ, trong đó có 33 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 144 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 13,51 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 56,83 tỷ đồng.

Lũy kế đến 15/7, toàn ngành thực hiện KTSTQ 1.062 cuộc, trong đó có 264 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 798 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 500,2 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền gần 455 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng Cục KTSTQ thu nộp ngân sách hơn 403 tỷ đồng, chiếm tới 88,6% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Ngoài thực hiện các cuộc kiểm tra trực tiếp, Cục KTSTQ còn chú trọng mở rộng và hoàn thiện kế hoạch định hướng KTSTQ theo các chuyên đề; xây dựng kế hoạch định hướng đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa xuất khẩu...

Thái Bình