Các nhà nhập khẩu Anh mong muốn nâng cao chất lượng kiểm tra sau thông quan

07:00 | 30/06/2021

(HQ Online) - Báo cáo của MSS bao gồm tất cả dữ liệu được khai báo khi nhập khẩu, được khai báo bởi nhà nhập khẩu hoặc đại diện của nhà nhập khẩu bằng cách sử dụng mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nhập khẩu đó. Dữ liệu khai báo cung cấp cho HMRC một bức tranh toàn cảnh về chuyến hàng được giao dịch và là một công cụ hữu ích giúp phát hiện các điểm bất thường cần phải điều tra thêm.

Vai trò đầu mối của Hải quan trong kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm nhập khẩu
Đào tạo nghiệp vụ điều tra cho công chức kiểm tra sau thông quan
Nâng cao chất lượng Kiểm tra sau thông quan với STQ02
Các nhà nhập khẩu Anh mong muốn nâng cao chất lượng kiểm tra sau thông quan

Cơ quan Thuế và Hải quan của Vương quốc Anh (HMRC) sử dụng dữ liệu của Hệ thống hỗ trợ quản lý (MSS) để lựa chọn đối tượng của kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Báo cáo của MSS bao gồm tất cả dữ liệu được khai báo khi nhập khẩu, được khai báo bởi nhà nhập khẩu hoặc đại diện của nhà nhập khẩu bằng cách sử dụng mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nhập khẩu đó. Dữ liệu khai báo cung cấp cho HMRC một bức tranh toàn cảnh về chuyến hàng được giao dịch và là một công cụ hữu ích giúp phát hiện các điểm bất thường cần phải điều tra thêm.

Trước khi KTSTQ, HMRC thường liên hệ với nhà nhập khẩu để yêu cầu cung cấp thêm tài liệu liên quan đến một số tờ khai hải quan cụ thể. Yêu cầu này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của việc rà soát, kiểm tra những điểm bất thường giữa các tờ khai nhập khẩu ví dụ mã số hàng hóa hoặc mã thủ tục hải quan đã được áp dụng với những chuyến hàng tương tự.

Một cuộc KTSTQ của cơ quan Hải quan không chỉ đơn thuần là kiểm tra việc tuân thủ pháp luật hải quan. Đó thực chất là điểm khởi đầu cho những yếu tố cho phép tiến hành một cuộc điều tra tổng thể, chuyên sâu. Hơn nữa, những giả định ban đầu này có thể chưa được xác minh đầy đủ nhưng được thực hiện từ việc tính toán số thuế phải nộp thấp hơn quy định hoặc thủ tục hải quan được tiến hành không đúng hoặc không có căn cứ pháp lý.

Robert Marchant, chuyên gia tư vấn của công ty kiểm toán, thuế và quản lý rủi ro Crowe giải thích lý do tại sao điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là đảm bảo số thuế hải quan sau kiểm tra sau thông quan được tính toán chính xác. Bằng cách rà soát kỹ lưỡng những yếu tố có liên quan, các điều kiện cần xem xét, các doanh nghiệp được kiểm tra có thể tiết kiệm đáng kể chi phí.

Đối với các nhà nhập khẩu thông thường, Hải quan Anh thực hiện kiểm tra sau thông quan thông qua kiểm tra hồ sơ kinh doanh của doanh nghiệp và có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp số thuế do khai báo thấp hơn trị giá hàng hoá thực tế. Trên thực tế, hầu hết các cuộc kiểm tra sau thông quan đều dẫn đến các yêu cầu về điều chỉnh thuế trong khoảng thời gian 3 năm nên số thuế phải nộp sau KTSTQ thường rất đáng kể với doanh nghiệp. Điều này tất nhiên là phù hợp nếu yêu cầu truy thu và số tiền thuế phải thanh toán là chính xác.

Theo tính toán của công ty Crowe, khoảng 30% thông báo sau KTSTQ cần được xem xét vì có thể cao hơn hoặc thấp hơn số thuế phải nộp. Tuy nhiên, trên thực tế, số khiếu nại của các doanh nghiệp về kết quả KTSTQ chỉ chiếm khoảng 3%. Như vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể coi là 97% yêu cầu của cơ quan Hải quan sau KTSTQ là chính xác.

Một ví dụ mới đây cho thấy HMRC ban hành một thông báo để truy thu thuế do việc thanh toán phí bản quyền mà nhà nhập khẩu trả không được tính vào trị giá hàng hoá nhập khẩu được khai báo với cơ quan Hải quan. Nhà nhập khẩu nộp khoản truy thu với khoản tiền gồm 6 chữ số mà không hề khiếu nại gì với cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, phân tích sau đó cho thấy yêu cầu truy thu của HRMC được đưa ra trên cơ sở tính toán sai và tổng số tiền thuế phải nộp chỉ với bốn chữ số, nhỏ hơn rất nhiều so với thông báo ban đầu mà nhà nhập khẩu nhận được.

Dù những con số này đang ở mức báo động nhưng nhà nhập khẩu có một yếu tố để tin tưởng vào quyết định của HRMC- đó chính là sự tin tưởng vào kinh nghiệm làm việc với cơ quan Hải quan dẫn đến không thực hiện khiếu nại về quyết định truy thu thuế. Một số doanh nghiệp khi nhận được yêu cầu từ cơ quan Hải quan thường chấp nhận thanh toán ngay số tiền được yêu cầu. Điều này có thể dẫn đến thanh toán quá mức số tiền thuế phải nộp.

Để đảm bảo lợi ích của mình, khi doanh nghiệp nhận được thông báo thuế từ HMRC (C18) thì cần tham vấn với với chuyên gia đồng thời sử dụng các báo cáo từ MSS để chuẩn bị KTSTQ hoặc kiểm tra khai báo để có thể điều chỉnh sai sót trước khi làm việc với cơ quan Hải quan.

Quy định hiện nay của Anh cho phép các doanh nghiệp có thể mua các báo cáo MSS từ HMRC với những thông tin tương tự như thông tin mà các nhân viên Hải quan thực hiện KTSTQ nắm trong tay. Hàng tháng, doanh nghiệp có thể tiếp cận với các báo cáo MSS theo cách trên. Từ đó, họ sẽ có thể phát hiện sai sót và có biện pháp điều chỉnh trước khi HMRC tiến hành KTSTQ. Với khả năng hiểu và phân tích dữ liệu trong báo cáo, doanh nghiệp sẽ có trong tay một công cụ hữu ích để chấp hành đúng pháp luật hải quan.

Vân Anh