Hải quan Quảng Ninh thu hơn 2,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

14:09 | 08/06/2021

(HQ Online) - Nửa đầu năm 2021, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện 44 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 13 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp, đạt 29% chỉ tiêu giao; 31 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, đạt 32% chỉ tiêu giao.

Hải quan Quảng Ninh thu hơn 1,8 tỷ đồng từ hậu kiểm
Thu nộp ngân sách hơn 33 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
Hải quan Quảng Ninh thu hơn 2,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh giám sát hàng hóa.

Qua kiểm tra sau thông quan, đơn vị này đã thu nộp vào ngân sách 2,24 tỷ đồng, đạt 22,4% chỉ tiêu, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra sau thông quan đạt 40,91%, trong đó, tại trụ sở doanh nghiệp đạt 46,15%; tại trụ sở cơ quan Hải quan đạt 38,71%.

Thời gian qua, Hải quan Quảng Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành; hàng hóa có nguồn gốc thực vật; mặt hàng nhập khẩu theo mục đích sử dụng.

Đơn vị cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp thu thập, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan trong khâu thông quan và kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát thông tin theo chuyên đề như các danh mục đầu tư miễn thuế đã kết thúc hoặc không còn nhu cầu nhập khẩu; các doanh nghiệp có nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định; doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý có làm thủ tục mặt hàng khoáng sản, đá vôi xuất khẩu...

Quang Hùng