Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của công ty Toàn Cầu

15:26 | 28/12/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3515/QĐ-TCHQ thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cấp cho Công ty TNHH Phân phối Thương hiệu Toàn Cầu, trụ sở tại Hà Nội.

2 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đủ điều kiện nhân viên

Trước đó Công ty TNHH Phân phối Thương hiệu Toàn Cầu đã đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, tại Tầng sảnh khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, do công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian dài từ dịch Covid -19.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 24/12/2020.

N.Linh