2 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

10:50 | 16/12/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận hai doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Hoạt động mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan, 2 đại lý chấm dứt
Công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể, tại Quyết định 3466/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận – Vận tải và Thương mại Hàn Việt, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 3467/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Tường Chi, địa chỉ tại Hà Nội.

Hai quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký (15/12/2020).

Theo các quyết định của Tổng cục, hai doanh nghiệp trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

N.Linh