Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đủ điều kiện nhân viên

14:12 | 16/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3161/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần Mai Thành, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.

Nhiều doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Nhiều doanh nghiệp nhận quyết định mới về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan một doanh nghiệp tại Hải Phòng

Công ty cổ phần Mai Thành bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 6 tháng (từ ngày 13/11/2020) do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan và không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

N.Linh