Thu hồi ba mã số nhân viên đại lý thủ tục hải quan

14:34 | 11/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi 3 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 6 công ty tại Hải Phòng
Bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thêm 3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận

Cụ thể, tại Quyết định 1758/QĐ-TCHQ ngày 10/8, Tổng cục Hải quan thu hồi hai mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc hai đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM do hết thời hạn sử dụng.

Hai mã số gồm: 121857873 cấp cho ông Vũ Văn Tỵ và 031732917 cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Ngân.

Tại Quyết định 1756/QĐ-TCHQ ngày 10/8, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 142490112, cấp cho bà Đinh Thị Hảo. Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan này là do nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động.

N.Linh