Bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

16:16 | 10/07/2022

(HQ Online) - Bắt đầu từ ngày 12/8, Trường Hải quan Việt Nam dự kiến tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến.

Chiêu sinh lớp đào tạo bổ sung kiến thức dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Chiêu sinh lớp đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Chi tiết kế hoạch tổ chức lớp đào tạo cho nhân viên đại lý hải quan

Theo đó, đối tượng tham gia lớp đào tạo sẽ gồm các nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định hoặc các cá nhân có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật hải quan.

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ảnh: Vũ Vân
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Ảnh: Vũ Vân

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức khóa học trong 3 ngày, dự kiến khai giảng vào ngày 12/8 và kết thúc vào ngày 14/8, thời lượng sẽ gồm 8 tiết/ngày.

Nội dung lớp đào tạo sẽ đi sâu vào các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế có liên quan. Đặc biệt lớp đào tạo sẽ nhấn mạnh chi tiết đến nội dung quy định liên quan về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo Trường Hải quan Việt Nam, tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Do đó, việc tham gia lớp đào tạo không chỉ giúp nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan nâng cao kiến thức về lĩnh vực hải quan mà đây sẽ là điều kiện để các cá nhân tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Chi tiết tham khảo tại đây.

Nụ Bùi